Testa din reaktionsförmåga!

Klicka på "Starta" först, och vänta tills bakgrundens färg ändras. Så fort den ändras trycker du på "Stoppa tiden"!"
Ändra bakgrundsfärgen till:

This free script provided by
JavaScript Kit